Module OTA Nâng Cao I - Phần Online

Jen Nguyen
0 đánh giá 38 học viên

Bạn sẽ học được gì

Disparity

- Điểm danh các ông "Trùm" Disparity
- Ngăn chặn "Lũ" Disparity

Kiến thức nâng cao

- Sống chung với Disparity
- Khuyến mãi nâng cao

Giới thiệu khóa học

Học phần online OTA nâng cao - Module Disparity

Nội dung khóa học

  • Khuyến mãi, chiến dịch, chiến lược 12:03
  • Disparity 9:16
  • Công thức tính giá (bắt buộc) 14:33
  • Bài tập

Thông tin giảng viên

Jen Nguyen
107 học viên 4 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Disparity Chuyên Sâu
Jen Nguyen
(0) 43 học viên
OTA Nâng cao - Phần Online
Jen Nguyen
(0) 39 học viên
Kinh doanh khách sạn trên OTA cho người mới bắt đầu
Jen Nguyen
(0) 63 học viên
899.000đ
2.490.000đ
(-64%)
Thời lượng: 35 phút
Giáo trình: 4 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC