TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Disparity Chuyên Sâu

Jen Nguyen
0 đánh giá 43 học viên

Bạn sẽ học được gì

Thực hành            
    Bảng cấu trúc giá OTA    
    Đo mức disparity    

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC ONLINE: DISPARITY CHUYÊN SÂU

Hình thức: Video + Bài viết

Parity                
    Vì sao phải cân bằng giá?
Disparity                 
    Chênh lệch giá là gì?    
    Các loại Disparity    
    Sự ảnh hưởng của Disparity    
Nguyên nhân            
    Nguyên nhân chủ quan gây Disparity    
    Nguyên nhân khách quan gây Disparity    
Nền tảng của Parity         
    Cấu trúc giá tổng cơ bản    
    Cấu trúc giá OTA cơ bản    
    Xây dựng cấu trúc giá OTA Cơ bản    
Xử lý Disparity            
    Quy trình xử lý Disparity chuẩn    
    Các công cụ hỗ trợ xử lý Disparity    
    Xử lý với hệ thống CMS    
    Xử lý với hệ thống thủ công    
Sống cùng Disparity    
    Record định mức Disparity    
    Đo mức disparity    
  

 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Parity
  • Bài 2: Ma trận disparity
  • Bài 3: Nguyên nhân Disparity - "Tiên trách kỷ"
  • Bài 4: Nguyên nhân Disparity - “Hậu trách nhân”
  • Bài 5: Video - Disparity 09:16
  • Bài 6: Video - Promotion 12:03
  • Bài 7: Cấu trúc giá tổng 16:08
  • Bài 8: Hướng dẫn công cụ - Cấu trúc giá OTA 19:45
  • Bài 9: Quy trình cơ bản xử lý Disparity 23:01
  • Bài 10: Đo lường Disparity 11:09

Thông tin giảng viên

Jen Nguyen
109 học viên 1 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Thời lượng: 1 giờ 31 phút
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC